ปปปปปปปปปปปปปปปป
kt1
p4
p4
เมนูหลัก
บุคลากรในโรงเรียน
1
วิสัยทัศน์
1
พันธกิจ
1 เป้าประสงค์
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
p1
p2
คุรุสภา
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
p5
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
9
9
 
ความรู้เกี่ยวกับฟัน
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพปาก
และฟัน
9

การแปรงฟันอย่างถูกวิธี

9 ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
9 รู้ทันโรคฟัน
9 ข้อมูลสุขภาพฟัน


บรรยากาศโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)

203

รับการประเมิน อ่านคล่อง เขียนคล่อง จากกระทรวงศึกษาธิการ

1 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการจาก สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ มาประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ผลการประเมินเรียบร้อย ผ่านไปด้วยดี นักเรียนมีคุณภาพ อ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์

pp28

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2558 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด จัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนทำกิจกรรม วาดภาพระบายสี ข้อคิดเตือนใจในการสื่อความหมาย ให้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเดินรณรงค์ตามถนนในชุมชนหมู่บ้าน เชิญชวนผู้ปกครองให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


pp5

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดพิธีไว้ครู คุณครูและนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อกัน เป็นประเพณีธรรมเนียมที่ดีของคนไทยที่ทำสืบทอดต่อกันมา เป็นกิจกรรมที่ดีมาก นักเรียนตั้งใจทำพานมาไหว้ครูอย่างสวยงาม ผอ.มอบรางวัลต่างๆ ให้แก่นักเรียนที่เก่งและมีความสามารถด้านต่าง มีความสุขกันทุกคนครับวันนี้

pp5

ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด รับการตรวจราชการ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) รับการตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ และคณะ โดยให้โรงเรียนเสนอรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ ในส่วนที่รับผิดชอบของโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด มีท่านสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ สพป.พล.3

pp2

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) หมู่ 2 ตำบลหนองแขม

อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกโลก 65150

E-mail : Webmaster : adoon_05@hotmail.com

bos1

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

 surin

นายสุรินทร์ แก้วมณี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3


1

นายมาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
(ประชาสงเคราะห์์)
 

บุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด

pp2

 


บุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
 
 
 
ข่าวสารออนไลน์
   ไทยรัฐ
   เดลินิวส์
   มติชน
   คม ชัด ลึก
   เส้นทางเศรษฐกิจ
   แนวหน้า
   สยามรัฐ
   บ้านเมือง
   เนชั่นสุดสัปดาห์
   มติชนสุดสัปดาห
   ข่าวสด
   ฐานเศรษฐกิจ
   ประชาชาติธุรกิจ
   ผู้จัดการ
   หนังสือพิมพ์คอม

 

โทรทัศน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9
NBT