k12
เมนูหลัก
1
บุคลากรในโรงเรียน
1
วิสัยทัศน์
1
พันธกิจ
1 เป้าประสงค์
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
p1
1
คุรุสภา
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  เข้าสู่หน้าเว็บ สพป.พล. 3
9
p5
9
9
9
9
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
ความรู้เกี่ยวกับฟัน
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพปาก
และฟัน
9

การแปรงฟันอย่างถูกวิธี

9 ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
9 รู้ทันโรคฟัน
9 ข้อมูลสุขภาพฟัน


โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมโครงการผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

p3

วันนี้ 3 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมการอบรมโครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองตาล โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกาย ให้สะอาด แข็งแรงป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยทีมงานวิทยากรจากโรงพยาบาลพรหมพิราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตาล นำโดย ผอ.บำรุง ใจทัน ประธานเปิดโดย ผอ.มาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง
ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

p1

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมวันไหว้ครูเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์แสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่ครู ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทุกปี
ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน

p1

12 มิถุนายน 2557 หลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูในภาคเช้า ภาคบ่ายโรงเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครองต่อ โดยครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษาทุกคน เพื่อสอบถามข้อมูลนักเรียนจากผู้ปกครองโดยตรงและศึกษาสภาพแวดล้อม ครอบครัวนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงช่วยเหลือนักเรียนในโอกาสต่อไป
ประมวลภาพการเยี่ยมบ้าน

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

p19

13 พฤษภาคม 2557 เป็นวันวิสาขบูชา โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมโดยนำนักเรียนไปร่วมทำบุญกับวัดในเขตบริการของโรงเรียน ได้แก่ วัดย่านขาด วัดดงสมอและวัดหาดใหญ่ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา รู้จักการทำบุญตักบาตร จิตใจจะได้ผ่องใส

ประมวลภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมวันคืนลูก

19 มีนาคม 2557 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด จัดกิจกรรมวันคืนลูกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 เพื่อส่งมอบให้กับผู้ปกครองและนักเรียนจะได้เรียนต่อในสถาบันการศึกษาอื่นที่สูงขึ้นต่อไป สร้างความรักความผูกพันธ์ความประทับใจระหว่าง ครูกับนักเรียนผู้ปกครองและโรงเรียนเพื่อความสัมพันธ์อันดีในอนาคตต่อไป
ประมวลภาพกิจกรรมวันคืนลูก

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดรับการประเมินกลยุทธ์จาก สพป.พล.3

a1

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) รับการประเมินกลยุทธ์ตามนโยบายของ สพฐ.และตามจุดเน้นของ สพป.พล. 3 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 นำโดย รองอุดม สายโท และคณะศึกษานิเทศก์
ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินกลยุทธ์

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดงานประจำปี

a35

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2557 รวม 2 วัน 2 คืน โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดงานประจำปีของโรงเรียนซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเงินมาพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน พัฒนาอาคารสถานที่ มีการละเล่นหลายอย่าง เช่น การแสดงของวงดนตรีโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด การแสดงของเด็กนักเรียนทุกช่วงชั้น ศิลปมวยไทย รำวงย้อนยุค ล้วงไหทองคำ เกมเที่ยวทั่วไทย กลางวันมีการแข่งขันกีฬาเปตอง ในการจัดงานในครั้งนี้มีชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดงานประจำปี

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมวันพระของโรงเรียน

p12

ทุกวันศุกร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดได้เข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์จึงกำหนดให้วันศุกร์ เป็นวันพระของโรงเรียน มีกิจกรรมการอบรมธรรมก่อนเลิกเรียน ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ และในวันไหนตรงกับวันพระก็จะนิมนต์พระมาให้ครูและนักเรียนได้ร่วมทำบุญตักบาตรที่โรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดร่วมกิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) นำโดย ผอ.มาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง นำตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมวันพ่อ กับโรงเรียนวัดหาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ และชุมชน ณ วัดหาดใหญ่ ทำกิจกรรม ทำบุญตักบาตร นำข้าราชการ ชุมชน นักเรียนกล่าวถวายพระพร ร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญบารมี และร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
ประมวลภาพกิจกรรมถวายพระพร

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5

กิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2556 ปีนี้โรงเรียนราษฎร์บำรุงเป็นเจ้าภาพ และปีหน้า 2557 โรงเรียนวัดสะพานหินเป็นเจ้าภาพ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) ประสบผลสำเร็จพอสมควร ได้มาทั้งหมด 12 ถ้วยรางวัล
ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอนครไทย ศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)

p11

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอนครไทย จำนวน 70 คน มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินภายนอกของ สมศ. ซึงโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดผ่านการประเมินมาเรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวรับการประเมินต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย

p14

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เครือข่ายโรงเรียนอำภอพรหมพิราม 5 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรม ที่โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน

โรงเรียนในเครือข่ายพรหมพิราม 5 ศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)

p1


เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 โรงเรียนในเครือข่ายพรหมพิราม 5 โรงเรียนวัดสะพานหินและโรงเรียนศึกษากุลบุตร มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินภายนอกของ สมศ. ซึงโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดผ่านการประเมินมาเรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวรับการประเมินต่อไป
ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดห้วยดั้งศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด

p8

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง โดยการนำของ ผอ.เกษมศักดิ์ มากเมือง พาคณะครูมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินภายนอกของ สมศ.โดยได้รับการต้อนรับจาก ผอ.มาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสงผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด

ประมวลภาพการดูงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
หมู่ 2 ตำบลหนองแขมอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกโลก 65150E-mail : Webmaster : adoon_05@hotmail.com

 

นายสุรินทร์ แก้วมณี

surin

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3


tu

นายมาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
(ประชาสงเคราะห์์)
 


 

บุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด

vip3

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด


 
 
 
ข่าวสารออนไลน์
   ไทยรัฐ
   เดลินิวส์
   มติชน
   คม ชัด ลึก
   เส้นทางเศรษฐกิจ
   แนวหน้า
   สยามรัฐ
   บ้านเมือง
   เนชั่นสุดสัปดาห์
   มติชนสุดสัปดาห
   ข่าวสด
   ฐานเศรษฐกิจ
   ประชาชาติธุรกิจ
   ผู้จัดการ
   หนังสือพิมพ์คอม

 

โทรทัศน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9
NBT
กิจกรรมย้อนหลัง