k12
เมนูหลัก
1
บุคลากรในโรงเรียน
1
วิสัยทัศน์
1
พันธกิจ
1 เป้าประสงค์
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
p1
1
คุรุสภา
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  เข้าสู่หน้าเว็บ สพป.พล. 3
9
p5
9
9
9
9
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
ความรู้เกี่ยวกับฟัน
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพปาก
และฟัน
9

การแปรงฟันอย่างถูกวิธี

9 ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
9 รู้ทันโรคฟัน
9 ข้อมูลสุขภาพฟัน


โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดร่วมกิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) นำโดย ผอ.มาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง นำตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมวันพ่อ กับโรงเรียนวัดหาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ และชุมชน ณ วัดหาดใหญ่ ทำกิจกรรม ทำบุญตักบาตร นำข้าราชการ ชุมชน นักเรียนกล่าวถวายพระพร ร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญบารมี และร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
ประมวลภาพกิจกรรมถวายพระพร

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5

กิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2556 ปีนี้โรงเรียนราษฎร์บำรุงเป็นเจ้าภาพ และปีหน้า 2557 โรงเรียนวัดสะพานหินเป็นเจ้าภาพ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) ประสบผลสำเร็จพอสมควร ได้มาทั้งหมด 12 ถ้วยรางวัล
ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอนครไทย ศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)

p11

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอนครไทย จำนวน 70 คน มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินภายนอกของ สมศ. ซึงโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดผ่านการประเมินมาเรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวรับการประเมินต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย

p14

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เครือข่ายโรงเรียนอำภอพรหมพิราม 5 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรม ที่โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน

โรงเรียนในเครือข่ายพรหมพิราม 5 ศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)

p1


เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 โรงเรียนในเครือข่ายพรหมพิราม 5 โรงเรียนวัดสะพานหินและโรงเรียนศึกษากุลบุตร มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินภายนอกของ สมศ. ซึงโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดผ่านการประเมินมาเรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวรับการประเมินต่อไป
ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดห้วยดั้งศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด

p3

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง โดยการนำของ ผอ.เกษมศักดิ์ มากเมือง พาคณะครูมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินภายนอกของ สมศ.โดยได้รับการต้อนรับจาก ผอ.มาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสงผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด

ประมวลภาพการดูงาน

การอบรมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

p4

เมื่อวันที่ 5 - 7 กันยายน 2556 ตัวแทนครู โรงเรียนในอำเภอพรหมพิราม อบรมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยระบบทางไกล หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู(ETV) ปีที่ 3 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)

ประมวลภาพกิจกรรมการอบรม

พานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่

p4

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทน จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม

ประมวลภาพกิจกรรม

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

p1

12 สิงหาคม 2556 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ประกวดการเขียนเรียงความเกี่ยวกับแม่ การอ่านทำนองเสนาะ ร้องเพลงเกี่ยวกับแม่ และเชิญแม่มาให้นักเรียนได้แสดงความเคารพโดยการกราบ
ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
หมู่ 2 ตำบลหนองแขมอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกโลก 65150E-mail : Webmaster : adoon_05@hotmail.com

 

นายสุรินทร์ แก้วมณี

surin

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3


tu

นายมาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
(ประชาสงเคราะห์์)
 


 

บุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด

vip3

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด


 
 
 
ข่าวสารออนไลน์
   ไทยรัฐ
   เดลินิวส์
   มติชน
   คม ชัด ลึก
   เส้นทางเศรษฐกิจ
   แนวหน้า
   สยามรัฐ
   บ้านเมือง
   เนชั่นสุดสัปดาห์
   มติชนสุดสัปดาห
   ข่าวสด
   ฐานเศรษฐกิจ
   ประชาชาติธุรกิจ
   ผู้จัดการ
   หนังสือพิมพ์คอม

 

โทรทัศน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9
NBT
กิจกรรมย้อนหลัง
1 ปลูกต้นไม้
2 ยาเสพติด
3 ศึกษานอกสถานที่
4 วันแม่ 12 สิงหา 56
5 วันพ่อ 5 ธันวา 56
6 อบรมคณิตศาสตร์ประถม
7 แข่งขันทักษะวิชาการ
8 กีฬาเครือข่าย
9 ค่ายธรรมะประถม
10 ดูงาน1
11 ดูงาน2
12 ดูงาน3
14 ดูงาน4
13 ดูงาน5
14 ดูงาน6
14 ดูงาน7
14 ดูงาน8
14